Azért, hogy én bé vagyok sorozva

Tipus: katona | Mp3 ének lejátszása
Dalszöveg:
Sárga a csikóm, sárga a nyereg rajta
Most akartam hozzád menni rajta
Most akartam véled beszélgetni:
Itt van az idő, el kell masírozni.

Azért, hogy én bé vagyok sorozva,
Ne félj babám nem leszek katona.
Ölég nagy a bihari határ,
Magam leszek benne a betyár.
Mégsem leszek a császár katonája.

Hajnalodik, közeleg a reggel,
Indul Horthy a magyar sereggel.
A zászlója piros-fehér-zöld,
A hazája drága magyar föld.
Ezt védi a Horthy katonája.

Ha felmegyek a Solymosi-hegyre,
Onnan nézek a magyar seregre.
Onnan nézek régi hazámba;
Kiáltok, hogy minden hiába,
Hogyha jön a Horthy katonája.

A határtól nem messze van Brassó.
Fuss el ellen, ha élted nem olcsó.
Nem kell nékik szurony, se golyó,
Elég lesz a magyar lobogó,
Hogyha jön a Horthy katonája.
népdal kotta

HozzáfüzésekHozzáfűzések
Köszönöm szépen! Klasszikus! :3
2012-06-20 13:08:52
Csak a latin ABC betűi, számok és az <i> <b> html kódok írhatóak be!
öt+2? (számmal)Béres legény

Béres legény kottája

Tipus: szerelmes | Midi zene lejátszása | Mp3 ének lejátszása
Dalszöveg:
Béreslegény, jól megrakd a szekeret,
Sarjús tüske böködi a tenyered.
Mennél jobban böködi a tenyered,
Annál jobban rakd meg a szekeredet.

Béreslegény mezítláb ment szántani,
A csizmáját otthon hagyta vasalni.
Kilenc kovács nem merte elvállalni,
Mert nem tudott rózsás patkót csinálni.

Jaj, de nehéz a szerelmet viselni,
Tövis közül kék ibolyát kiszedni.
Mert a tüske böködi a kezemet,
A szerelem szorítja a szívemet.
népdal kotta

HozzáfüzésekHozzáfűzések
EA kotta bizony nem ehhez a dalocskához való!
2011-01-22 19:27:43
de még a szöveg sem egyezik azzal, ami az mp3-as dalban hallható...
2009-12-12 20:36:13
hát nem, kicsit én is csodálkoztam először, hogy mi a fenét játszom...
2009-10-10 16:15:44
Ez nem ennek a dalnak a kottája!
2009-06-22 21:41:35
Csak a latin ABC betűi, számok és az <i> <b> html kódok írhatóak be!
öt+2? (számmal)Besütött a Hold sugára

Tipus: szerelmes | Mp3 ének lejátszása
Dalszöveg:
Besütött a Hold sugára
Régi babám ablakába
Ihajja, de csuhajja
||: Én nem tudom, mi az oka,
Az enyémbe nem süt soha
Ihajja, de csuhajja :||

Titkon tartottam egy ösvényt,
Amely babám hozzád vezet
Ihajja, de csuhajja
||: Mer\\\\\\\\\\\\\\\' az ösvényt elvesztettem
Tőlem rózsád messze lettem
Ihajja, de csuhajja :||

Én napjaim eltelének
Bánatjaim eljövének
Ihajja, de csuhajja
||: Bús életem, bánat napom,
Bánatos hegy alatt lakom
Ihajja, de csuhajja :||
népdal kotta

HozzáfüzésekHozzáfűzések
Csak a latin ABC betűi, számok és az <i> <b> html kódok írhatóak be!
öt+2? (számmal)Beszegődtem tarnócára

Beszegődtem tarnócára kottája

Tipus: pásztor | Származási hely: Fedémes
Dalszöveg:
Beszegődtem tarnócára bojtárnak
Jó legelője van ott a birkának
Fizetésem tíz forint meg húsz krajcár
Megél abból szegényesen egy bojtár

A gazdámmal leszek majd egy kenyéren
Szentgyörgy napján jönnek értem szekéren
Felteszik a tulipános ládámat
Mellé meg a furulyámat subámat

Leégett a szentpéteri hodály
Beleégett három juhászbojtár
Három juhász három pár csizmája
Számadónak sallangos bundája

Számadónak nincsen semmi kárja
Megveszi a miskolci vásárba
De a három szegény juhászlegény
Mind a három beleégett szegény

Barna kislány a hodályt kerüli
Számadótól a bojtárját kéri
Mutassa meg annak a sírhalmát
Hadd ültessek rája tearózsát
Rózsát teremjen az ne tövisket
Mer ő engem igazán szeretett
népdal kotta

HozzáfüzésekHozzáfűzések
Ez két külön dal. Egymás után éneklem őket az Új Élő Népzene egyik albumán. Az általam a fedémesi asszonyoktól vett dallamok biztos jók, az itt lekottázott dallamot nem ismerem, teljesen más, mint az általam énekelt változat.
2010-01-26 22:35:39
Sajnos Fedémesen is gyomlálni kell. Ez bizony nóta +romlott változat! Leégett a ...szövegtől országosan más, jobb dallammal ismert.
2009-04-18 14:49:06
a dallam ismeretlen számomra .ezért örülnék a kottának is.
2009-03-15 16:00:05
Csak a latin ABC betűi, számok és az <i> <b> html kódok írhatóak be!
öt+2? (számmal)Bogár Imre balladája

Tipus: Szatmári | Mp3 ének lejátszása
Dalszöveg:
Zavaros a Tisza,
Nem akar tisztulni.
Az a híres Bogár Imre,
Által akar menni.

Által akar menni,
Lovat akar lopni,
A zentai zöld vásáron
El akarja adni.

Pénzt akar csinálni,
Subát akar venni,
Deli Marcsát, a babáját
Bé’ fogja takarni.
v.
(El akarja adni,
Bölcsőt akar venni,
Azt a híres Duli Marcsát
El akarja venni.)

Kutyakaparási csárda
Ki van világítva
Oda jár a Bogár Imre
Kilenced magával

Belép a csárdába
Szivar a szájába
Háromszor is körüljárja
Mégsem gyújtott rája

- Kocsmárosné, hallja:
Van-e vacsorája?
- Van vacsorám, paprikás hús
Betyárok számára.

Nem vagyunk betyárok
Csak rabló betyárok
Szegényeket gazdagítjuk
A gazdagokat fosszuk

- Kocsmárosné, hallja:
Van-e barna lánya?
- Barna lányom, vetett ágyam
Vendégek számára.

- Kocsmárosné, hallja:
Száz icce bort adna?
Megkínálnám a vármegyét,
Hogy ne legyek rabja!

Huncut a vármegye,
Nem iszik belőle,
Mert a szegény Bogár Imre
Most van a kezébe.

Vasat a betyárnak
Kezére lábára
Most viszik a Bogár Imrét
A vármegye házára

Nézz ki, Marcsa, nézz ki
Ablakod firhangján!
Itt kísérik Bogár Imrét
Sötét pejparipán!

Arany a kantárja,
Ezüst a zablája.
Az a híres Bogár Imre
Annak a gazdája.

Harangoznak délre
Fél tizenkettőre
Most kísérik Bogár Imrét
A vesztőhelyére

Harangoznak délre,
Pont tizenkettőre.
Hóhér mondja Bogár Imre,
Álljon föl a székre.

Fölállott a székre,
Fölnézett az égre:
- Jaj, Istenem, sok rablásim
Most jutnak eszembe!

Megöltem egy legényt,
Hatvan forintjáért,
Béledobtam a Tiszába
Piros pej lováért.

Tisza be nem vette,
Partjára vetette.
Arra ment egy halászlegény,
Hajójába tette.

Föl is vitte Pestre,
Ki is doboltatta:
- Kinek veszett szőke fia?
Itt van a hajómba!

Odamegy az apja,
Kelti, de nem hallja:
- Kelj föl, kelj föl, kedves fiam,
Gyere velem haza!

- Nem mehetek haza,
Mert meg vagyok halva.
Szép fekete kis mellényem
Testemre van fagyva.

Odamegy az anyja,
Kelti, de nem hallja:
- Kelj föl, kelj föl, kedves fiam,
Gyere velem haza!

- Nem mehetek haza,
Mert meg vagyok halva.
A szép szőke, göndör hajam
Homlokomra fagyva.

Odamegy babája,
Kelti, azt meghallja:
- Kelj föl, kelj föl, kedves rózsám,
Borulj a vállamra!

- Nem borulok rája,
Rég meg vagyok halva.
Szép fekete vikszos csizmám
Lábamra van fagyva.

Csináltatsz-e, rózsám,
Valamély koporsót?
- Csináltatok, kedves rózsám,
Diófakoporsót!

- Kivereted-e majd
Valamély szögekkel?
- Kiveretem, kedves rózsám,
Arannyal, ezüsttel!

- Kikísérsz-e, rózsám,
A falu végéig?
- Kikísérlek, kedves rózsám,
A sírod széléig!

- Meghúzatod-e hát
Azt az egy harangot?
- Meghúzatom, édes rózsám,
Mind a tizenhatot!

- Eltemetsz-e, rózsám,
Valamély helyekre?
- Eltemetlek, kedves rózsám,
Virágos kertembe!

Kiapadt a Tisza,
Csak a sara maradt,
Meghalt szegény Bogár Imre,
Csak a híre maradt.
népdal kotta

HozzáfüzésekHozzáfűzések
iGEN CSENDES . Nem megy
2010-11-11 22:39:03
Csak a latin ABC betűi, számok és az <i> <b> html kódok írhatóak be!
öt+2? (számmal)Boncidai menyecskék

Tipus: vidám | Mp3 ének lejátszása
Dalszöveg:
Boncidai menyecskék ugrálnak mint a kecskék,
Szeretőjük mindig más az uruk csak ráadás.
Refr.: Ájnánánánáná nánáná náná- ájnánánánáná nánáná náná...

Boncidai híd alatt leány a legény alatt
Azért csúszott alája, viszketett a szoknyája.
R

Boncidai piacon almát árul egy asszony.
Lehajolt a kosárba, kilátszott a bokája.
R

Boncidai híd alatt, lányok sütik a halat.
Papirosba csavarják, a legénynek úgy adják.
R

Boncidai templomtorony beléakadt az ostorom
Gyere, babám akaszd ki, a nyavalya törje ki.
R

Szedik-szedik a szilvát, válogatják a javát
Én is ettem belőle, szerelmes lettem tőle.
R

Falu végén templom, bemenjek-e nem t'om
Falu végén megint templom, bemenjek-e megint nem t'om.
R

Ne nézz rám ne -ne -ne, mert nem vagyok a fene.
Nem akarlak megenni, csak a szemed kivenni.
R

Szeretem én a papot, viszek neki kalapot
De még jobban a papnét, viszek neki kanapét.
R

Mikor a lány gatyát mos, akkor bizony nem álmos
Csodálkozik felőle, hol az ütő belőle.
R

A menyasszony lába közt, összegobódzott a szösz
A vőlegény azt ígéri, még az éjjel kikeféli.
R

Az én uram kászoni, be kéne borítani,
Beborítom uramat, várom a galambomat.
R

A szépasszony boncidán vízért küldi az urát
Míg az ura vízért jár, szeretője nála hál.
R

Ejnye, uram, de jó kend, de jó vizet hozott kend
Hozzon vizet máskor is, hozzon vizet többet is.
RMás változatban (egyéb megjegyzés):
Boncidai menyecskék,
Ugrálnak, mint a kecskék,
Szeretőjük mindig más,
Az uruk csak ráadás.
Refr.: Ájnánánánáná nánáná náná- ájnánánánáná nánáná náná...

Bonchidai menyecskék,
Ugrálnak, mint a kecskék,
Hazajönnek vizesen,
Csókot adnak szívesen.
R

Boncidai híd alatt
Lányok sütik a halat,
Papirosba takarják,
A legénynek úgy adják.
R

Boncidai híd alatt,
Leány a legény alatt,
Azért feküdt alája,
Viszketett a szoknyája.
R

Bonchidai hegy alatt,
A kabátom ottmaradt,
Bonchidai hegy alatt,
A gatyám is ottmaradt.
R

Bonchidai leányok,
Olyan szelíd bárányok,
Nyírni hagyják magukat,
Árulják a gyapjukat.
R

Boncidai magas torony,
Beleakadt az ostorom,
Gyere babám akaszd ki,
Hogy a fene törjön ki.
R

Ne nézz rám, ne, ne, ne,
Nem vagyok én a fene,
Nem akarlak megenni,
Csak a szemed kivenni.
R

Az én uram kászoni,
Be kéne borítani,
Beborítom uramat,
Várom a galambomat.
R

A szépasszony Boncidán
Vízért küldi az urát,
Míg az ura vízért jár,
Szeretője nála hál.
R

De jó uram, de jó kend,
De jó vizet hozott kend,
Hozzon vizet máskor es,
Hozzon vizet többet es.
R

Szedik, szedik a szilvát,
Válogatják a javát,
Én is ettem belőle,
Szerelmes lettem tőle.
R

Bonchidai nagy hegy alatt,
Ott van egy kút fedél alatt,
Aki abból vizet iszik,
Babájától elbúcsúzik.
R

Ne nézz rózsám a szemembe,
Mert vér cseppen a szívemre,
Ha vér cseppen a szívemre,
Meghalok szégyenletembe.
R

Leesett a pap az ágyról,
Lejött a bőr a lábáről,
Úgy kell neki, miért pipázott,
Miért nem inkább bibliázott.
R

Ha a leány gatyát mos,
Akkor bizony nem álmos,
Csodálkozik felőle,
Hol az ütő belőle.
R

Falu végén templom,
bemenjek-e, nem t'om.
Falu végén megint templom,
bemenjek-e, megint nem t'om.
R

Szeretem én a papot,
veszek neki kalapot.
Mégjobban a papnét,
veszek neki kanapét.
R


népdal kotta

HozzáfüzésekHozzáfűzések
Kedvenc népdal! Igaz, én kicsit máshogy tudom, de sebaj! :)
2012-05-24 18:48:23
ez még mindig népdal, ha nem tetszik így jártál
2012-01-01 22:54:20
Ahány ház annyi szokás, úgy szeretem amikor valaki tud okoskodni: nem ez a szövege Majd mondd meg a csikósnak is aki énekli, hogy nem ez a szövege és nem jól tanulta meg a nagyapjától! Istenem!
2011-07-27 14:19:18
Nem ez a szövege és van versszak ami kimarat.
2011-06-02 19:20:00
nekem tetszik hegedün játszom
2011-02-06 12:44:06
nekem a kedvencem nagyon vicces és jó a dallama is
2010-11-02 11:43:56
kedvenc népdalom :)
2010-08-31 00:30:54
Ezt én tejlesen máshogy ismerem és ez a Mp3 katasztrófa! Geci Faszok!
2010-08-30 15:24:25
Csak a latin ABC betűi, számok és az <i> <b> html kódok írhatóak be!
öt+2? (számmal)Cifra Palota

Cifra Palota kottája

Tipus: vidám | Midi zene lejátszása
Dalszöveg:
Cifra palota, zöld az ablaka,
Gyere ki te tubarózsa, vár a viola.

Kicsi vagyok én, majd megnövök én,
Esztendőre, vagy kettőre, huszár leszek én.

Hess, légy, ne szállj rám, beteg vagyok én,
Szeret engem az én rózsám, meggyógyulok én.
népdal kotta

HozzáfüzésekHozzáfűzések
Én azt megteszem, Katát elveszem. ő dolgozik, én meg alszom s Este megverem. Ez egy másik szakasz
2011-09-10 21:39:19
hát ez nem ovis mert ez egy népdal úgy mondva és az a ovis aki mondja
2011-01-20 16:43:52
Ovis.:)
2010-11-07 15:42:14
a midi nem ebben a fekvésben van...
2010-03-06 14:59:18
jajde romantikus
2010-01-08 15:57:42
Csak a latin ABC betűi, számok és az <i> <b> html kódok írhatóak be!
öt+2? (számmal)Van ám még ennél jóval több népdal is!