Legelső népdal oldal Előző népdal oldal Bog- ||   Következő népdal oldal  Legutolsó népdal oldal


Bogár Imre balladája

Tipus: Szatmári | Mp3 ének lejátszása
Dalszöveg:
Zavaros a Tisza,
Nem akar tisztulni.
Az a híres Bogár Imre,
Által akar menni.

Által akar menni,
Lovat akar lopni,
A zentai zöld vásáron
El akarja adni.

Pénzt akar csinálni,
Subát akar venni,
Deli Marcsát, a babáját
Bé’ fogja takarni.
v.
(El akarja adni,
Bölcsőt akar venni,
Azt a híres Duli Marcsát
El akarja venni.)

Kutyakaparási csárda
Ki van világítva
Oda jár a Bogár Imre
Kilenced magával

Belép a csárdába
Szivar a szájába
Háromszor is körüljárja
Mégsem gyújtott rája

- Kocsmárosné, hallja:
Van-e vacsorája?
- Van vacsorám, paprikás hús
Betyárok számára.

Nem vagyunk betyárok
Csak rabló betyárok
Szegényeket gazdagítjuk
A gazdagokat fosszuk

- Kocsmárosné, hallja:
Van-e barna lánya?
- Barna lányom, vetett ágyam
Vendégek számára.

- Kocsmárosné, hallja:
Száz icce bort adna?
Megkínálnám a vármegyét,
Hogy ne legyek rabja!

Huncut a vármegye,
Nem iszik belőle,
Mert a szegény Bogár Imre
Most van a kezébe.

Vasat a betyárnak
Kezére lábára
Most viszik a Bogár Imrét
A vármegye házára

Nézz ki, Marcsa, nézz ki
Ablakod firhangján!
Itt kísérik Bogár Imrét
Sötét pejparipán!

Arany a kantárja,
Ezüst a zablája.
Az a híres Bogár Imre
Annak a gazdája.

Harangoznak délre
Fél tizenkettőre
Most kísérik Bogár Imrét
A vesztőhelyére

Harangoznak délre,
Pont tizenkettőre.
Hóhér mondja Bogár Imre,
Álljon föl a székre.

Fölállott a székre,
Fölnézett az égre:
- Jaj, Istenem, sok rablásim
Most jutnak eszembe!

Megöltem egy legényt,
Hatvan forintjáért,
Béledobtam a Tiszába
Piros pej lováért.

Tisza be nem vette,
Partjára vetette.
Arra ment egy halászlegény,
Hajójába tette.

Föl is vitte Pestre,
Ki is doboltatta:
- Kinek veszett szőke fia?
Itt van a hajómba!

Odamegy az apja,
Kelti, de nem hallja:
- Kelj föl, kelj föl, kedves fiam,
Gyere velem haza!

- Nem mehetek haza,
Mert meg vagyok halva.
Szép fekete kis mellényem
Testemre van fagyva.

Odamegy az anyja,
Kelti, de nem hallja:
- Kelj föl, kelj föl, kedves fiam,
Gyere velem haza!

- Nem mehetek haza,
Mert meg vagyok halva.
A szép szőke, göndör hajam
Homlokomra fagyva.

Odamegy babája,
Kelti, azt meghallja:
- Kelj föl, kelj föl, kedves rózsám,
Borulj a vállamra!

- Nem borulok rája,
Rég meg vagyok halva.
Szép fekete vikszos csizmám
Lábamra van fagyva.

Csináltatsz-e, rózsám,
Valamély koporsót?
- Csináltatok, kedves rózsám,
Diófakoporsót!

- Kivereted-e majd
Valamély szögekkel?
- Kiveretem, kedves rózsám,
Arannyal, ezüsttel!

- Kikísérsz-e, rózsám,
A falu végéig?
- Kikísérlek, kedves rózsám,
A sírod széléig!

- Meghúzatod-e hát
Azt az egy harangot?
- Meghúzatom, édes rózsám,
Mind a tizenhatot!

- Eltemetsz-e, rózsám,
Valamély helyekre?
- Eltemetlek, kedves rózsám,
Virágos kertembe!

Kiapadt a Tisza,
Csak a sara maradt,
Meghalt szegény Bogár Imre,
Csak a híre maradt.
népdal kotta

HozzáfüzésekHozzáfűzések
iGEN CSENDES . Nem megy
2010-11-11 22:39:03
Csak a latin ABC betűi, számok és az <i> <b> html kódok írhatóak be!
öt+2? (számmal)Van ám még ennél jóval több népdal is!
Legelső népdal oldal Előző népdal oldal Bog- ||   Következő népdal oldal  Legutolsó népdal oldal