Besütött a Hold sugára

Tipus: szerelmes | Mp3 ének lejátszása
Dalszöveg:
Besütött a Hold sugára
Régi babám ablakába
Ihajja, de csuhajja
||: Én nem tudom, mi az oka,
Az enyémbe nem süt soha
Ihajja, de csuhajja :||

Titkon tartottam egy ösvényt,
Amely babám hozzád vezet
Ihajja, de csuhajja
||: Mer\\\\\\\\\\\\\\\' az ösvényt elvesztettem
Tőlem rózsád messze lettem
Ihajja, de csuhajja :||

Én napjaim eltelének
Bánatjaim eljövének
Ihajja, de csuhajja
||: Bús életem, bánat napom,
Bánatos hegy alatt lakom
Ihajja, de csuhajja :||
népdal kotta

HozzáfüzésekHozzáfűzések
Csak a latin ABC betűi, számok és az <i> <b> html kódok írhatóak be!
öt+2? (számmal)Beszegődtem tarnócára

Beszegődtem tarnócára kottája

Tipus: pásztor | Származási hely: Fedémes
Dalszöveg:
Beszegődtem tarnócára bojtárnak
Jó legelője van ott a birkának
Fizetésem tíz forint meg húsz krajcár
Megél abból szegényesen egy bojtár

A gazdámmal leszek majd egy kenyéren
Szentgyörgy napján jönnek értem szekéren
Felteszik a tulipános ládámat
Mellé meg a furulyámat subámat

Leégett a szentpéteri hodály
Beleégett három juhászbojtár
Három juhász három pár csizmája
Számadónak sallangos bundája

Számadónak nincsen semmi kárja
Megveszi a miskolci vásárba
De a három szegény juhászlegény
Mind a három beleégett szegény

Barna kislány a hodályt kerüli
Számadótól a bojtárját kéri
Mutassa meg annak a sírhalmát
Hadd ültessek rája tearózsát
Rózsát teremjen az ne tövisket
Mer ő engem igazán szeretett
népdal kotta

HozzáfüzésekHozzáfűzések
Ez két külön dal. Egymás után éneklem őket az Új Élő Népzene egyik albumán. Az általam a fedémesi asszonyoktól vett dallamok biztos jók, az itt lekottázott dallamot nem ismerem, teljesen más, mint az általam énekelt változat.
2010-01-26 22:35:39
Sajnos Fedémesen is gyomlálni kell. Ez bizony nóta +romlott változat! Leégett a ...szövegtől országosan más, jobb dallammal ismert.
2009-04-18 14:49:06
a dallam ismeretlen számomra .ezért örülnék a kottának is.
2009-03-15 16:00:05
Csak a latin ABC betűi, számok és az <i> <b> html kódok írhatóak be!
öt+2? (számmal)Beteg az én rózsám

Tipus: szerelmes
Dalszöveg:
Beteg az én rózsám, szegény,
Talán meg is hal,
Talán meg is hal,
Ha meg nem hal kínokat lát, az is nékem baj,
Ha meg nem hal kínokat lát, az is nékem baj.

A te súlyos nyavajádból
Adjál nékem is
Adjál nékem is
Hadd érezzük mind a ketten, érezzem én is,
Hadd érezzük mind a ketten, érezzem én is.
népdal kotta

HozzáfüzésekHozzáfűzések
Csak a latin ABC betűi, számok és az <i> <b> html kódok írhatóak be!
öt+2? (számmal)Betlehem kis falucskában

Tipus: istenes
Dalszöveg:
Betlehem kis falucskában,
Karácsonykor éjféltájban,
Fiú Isten ember lett,
Mint kisgyermek született.

őt nevezték Jézuskának,
Édesanyját Máriának,
Ki pólyába takarta,
Befektette jászolba.

Az angyalok fönn az égben,
Mennyei nagy dicsőségben,
Zengették az éneket:
Dicsőség az Istennek!

Pásztorok a falu mellett,
Báránykákat legeltettek,
Hallották az éneket,
Jézuskához siettek.

Ájtatosan letérdeltek,
Jézuskának jászla mellett,
Hogy őt szépen imádják,
Égnek-földnek királyát.

Azután meg napkeletről,
Ragyogó szép csillag tűnt föl,
És elindult nyugatra,
Három király utána.

Imádták a kis Jézuskát,
Köszöntötték szűz Máriát,
Ajándékot adtak át,
Aranyat, tömjént, mirhát.

Menjünk mi is Betlehembe,
Részt venni a nagy örömbe,
Melyet Mennyei Atyánk
Árasztott az éjjel ránk!

A pásztorok is ott vannak,
Térden állva imádkoznak.
Ma született kisdednek
Ajándékokat visznek.

Egyik tejet, másik sajtot,
A harmadik vajat hozott.
Emez egy kosár almát,
Ez koszorús báránykát.
népdal kotta

HozzáfüzésekHozzáfűzések
nagyon nagyon szeretem ezt a dalt,12 éve néptáncolok,és minden évben szoktunk Betlehemezni,ez az egyik állandó dal...Gyönyörű
2010-09-05 00:10:24
Csak a latin ABC betűi, számok és az <i> <b> html kódok írhatóak be!
öt+2? (számmal)Betlehem városába

Tipus: istenes | Származási hely: Marossárpatak
Dalszöveg:
Betlehem városába
Karácsony éjféltájba
Megszületett jézus
Barmoknak jászlyába

Mellette mária
A szenvedő anya
Mellette mária
A szenvedő anya

Még a rossz emberek is
Avval fenyegették
Kis jézus megszületik
Keresztfára feszítik

Szép pávák repdesnek
Kis jézuska felett
És úgy örvendeznek
Kis jézus megszületett

Ha én páva volnék
Jobb regvel felkelnék
Folyóvízre mennék
Folyóvizet innék

Szárnyam csattogtatnám
Szép tollam hullatnám
Szárnyam csattogtatnám
Szép tollam hullatnám

Árva lányok szednék
Bokrétába kötnék
És az úr jézusnak
Sírhalmára tennék
népdal kotta

HozzáfüzésekHozzáfűzések
Csak a latin ABC betűi, számok és az <i> <b> html kódok írhatóak be!
öt+2? (számmal)Bogár Imre balladája

Tipus: Szatmári | Mp3 ének lejátszása
Dalszöveg:
Zavaros a Tisza,
Nem akar tisztulni.
Az a híres Bogár Imre,
Által akar menni.

Által akar menni,
Lovat akar lopni,
A zentai zöld vásáron
El akarja adni.

Pénzt akar csinálni,
Subát akar venni,
Deli Marcsát, a babáját
Bé’ fogja takarni.
v.
(El akarja adni,
Bölcsőt akar venni,
Azt a híres Duli Marcsát
El akarja venni.)

Kutyakaparási csárda
Ki van világítva
Oda jár a Bogár Imre
Kilenced magával

Belép a csárdába
Szivar a szájába
Háromszor is körüljárja
Mégsem gyújtott rája

- Kocsmárosné, hallja:
Van-e vacsorája?
- Van vacsorám, paprikás hús
Betyárok számára.

Nem vagyunk betyárok
Csak rabló betyárok
Szegényeket gazdagítjuk
A gazdagokat fosszuk

- Kocsmárosné, hallja:
Van-e barna lánya?
- Barna lányom, vetett ágyam
Vendégek számára.

- Kocsmárosné, hallja:
Száz icce bort adna?
Megkínálnám a vármegyét,
Hogy ne legyek rabja!

Huncut a vármegye,
Nem iszik belőle,
Mert a szegény Bogár Imre
Most van a kezébe.

Vasat a betyárnak
Kezére lábára
Most viszik a Bogár Imrét
A vármegye házára

Nézz ki, Marcsa, nézz ki
Ablakod firhangján!
Itt kísérik Bogár Imrét
Sötét pejparipán!

Arany a kantárja,
Ezüst a zablája.
Az a híres Bogár Imre
Annak a gazdája.

Harangoznak délre
Fél tizenkettőre
Most kísérik Bogár Imrét
A vesztőhelyére

Harangoznak délre,
Pont tizenkettőre.
Hóhér mondja Bogár Imre,
Álljon föl a székre.

Fölállott a székre,
Fölnézett az égre:
- Jaj, Istenem, sok rablásim
Most jutnak eszembe!

Megöltem egy legényt,
Hatvan forintjáért,
Béledobtam a Tiszába
Piros pej lováért.

Tisza be nem vette,
Partjára vetette.
Arra ment egy halászlegény,
Hajójába tette.

Föl is vitte Pestre,
Ki is doboltatta:
- Kinek veszett szőke fia?
Itt van a hajómba!

Odamegy az apja,
Kelti, de nem hallja:
- Kelj föl, kelj föl, kedves fiam,
Gyere velem haza!

- Nem mehetek haza,
Mert meg vagyok halva.
Szép fekete kis mellényem
Testemre van fagyva.

Odamegy az anyja,
Kelti, de nem hallja:
- Kelj föl, kelj föl, kedves fiam,
Gyere velem haza!

- Nem mehetek haza,
Mert meg vagyok halva.
A szép szőke, göndör hajam
Homlokomra fagyva.

Odamegy babája,
Kelti, azt meghallja:
- Kelj föl, kelj föl, kedves rózsám,
Borulj a vállamra!

- Nem borulok rája,
Rég meg vagyok halva.
Szép fekete vikszos csizmám
Lábamra van fagyva.

Csináltatsz-e, rózsám,
Valamély koporsót?
- Csináltatok, kedves rózsám,
Diófakoporsót!

- Kivereted-e majd
Valamély szögekkel?
- Kiveretem, kedves rózsám,
Arannyal, ezüsttel!

- Kikísérsz-e, rózsám,
A falu végéig?
- Kikísérlek, kedves rózsám,
A sírod széléig!

- Meghúzatod-e hát
Azt az egy harangot?
- Meghúzatom, édes rózsám,
Mind a tizenhatot!

- Eltemetsz-e, rózsám,
Valamély helyekre?
- Eltemetlek, kedves rózsám,
Virágos kertembe!

Kiapadt a Tisza,
Csak a sara maradt,
Meghalt szegény Bogár Imre,
Csak a híre maradt.
népdal kotta

HozzáfüzésekHozzáfűzések
iGEN CSENDES . Nem megy
2010-11-11 22:39:03
Csak a latin ABC betűi, számok és az <i> <b> html kódok írhatóak be!
öt+2? (számmal)Bogojai legények, rica te, Sári te

Tipus: vidám
Dalszöveg:
Bogojai legények, rica te, Sári te ,
Libát loptak szegények, rica te, Sári te,
Nem jól fogták a nyakát, elrikkantotta magát,
Sári cinge cungeráj, rica te, Sári te.

Bogojai legények, rica te, Sári te,
Mákot loptak szegények, rica te, Sári te,
Nem jól fogták a zsákot, mind elszórták a mákot,
Sári cinge cungeráj, rica te, Sári te.
népdal kotta

HozzáfüzésekHozzáfűzések
Csak a latin ABC betűi, számok és az <i> <b> html kódok írhatóak be!
öt+2? (számmal)Van ám még ennél jóval több népdal is!