Az én kedves kiskertembe

Tipus: szerelmes | Származási hely: Bogyiszló
Dalszöveg:
Az én kedves kiskertembe kinyílott a tearózsa
Gyere kedves kisangyalom szakajts egyet róla
Mert minden tearózsa néked nyílik nem is adom oda másnak
A szívemet a lelkemet neked adom ráadásnak
népdal kotta

HozzáfüzésekHozzáfűzések
Csak a latin ABC betűi, számok és az <i> <b> html kódok írhatóak be!
öt+2? (számmal)Az én kispejlovam nem szereti

Tipus: szerelmes | Származási hely: Kalotaszeg
Dalszöveg:
Az én kispejlovam nem szereti a szénát meg a zabot
Hej de amióta amióta a zöld árpára szokott
Az én kisangyalom szoktatta a lovamat az árpára
Engem pedig fiatalon engem pedig maga mellé az ágyra

Ej te hamis kislány mért szoktattál magad mellé az ágyba
Nem gondoltál arra hogy engemet elvisznek katonának
Besoroztak engem el is visznek a regátba hadi munkára
Azt a kutya mindenit azt a betyár mindenit a világnak
népdal kotta

HozzáfüzésekHozzáfűzések
Csak a latin ABC betűi, számok és az <i> <b> html kódok írhatóak be!
öt+2? (számmal)Az én rácsos kapum

Tipus: szerelmes | Származási hely: Nagylóc (Nógrád megye)
Dalszöveg:
Az én rácsos kapum sárgára van festve,
Odajár a babám minden áldott este,
||: Lovát itatgatja, magát csinosítja,
A picike száját a csókra igazítja :||

Rózsám a szemedért mit nem cselekednék,
Dunából a vizet kanállal kimerném.
||: Annak a medréből igazgyöngyöt szednék,
Az én kedves rózsámnak azzal kedveskednék :||
népdal kotta

HozzáfüzésekHozzáfűzések
Csak a latin ABC betűi, számok és az <i> <b> html kódok írhatóak be!
öt+2? (számmal)Az erdő szélibe

Az erdő szélibe kottája

Tipus: katona | Származási hely: Csángó (Moldva) | Midi zene lejátszása
Dalszöveg:
Az e-erdő szélibe,
S az erdő szé-élibe,
Ni-ho-ol két katona,
Ni-hol két katona.

Egyi-ik mondja vala,
Egyik mondja-a vala:
Iste-enem, Istenem!
Istenem, Istenem!

Mási-ik mondja vala,
Másik mondja-a vala:
Ne bú-úsulj barátim!
Ne búsulj barátim!

Anyja-a ő szép lányát,
Anyja ő szé-ép lányát
Nem ma-agának tartja,
Nem magának tartja.

Karjá-án felneveli,
Karján felne-eveli,
Szárnyá-ára ereszti,
Szárnyára ereszti.

S ő i-is távol nézi,
S ő is távo-ol nézi,
Hogy má-ás szidja s veri,
Hogy más szidja s veri.
népdal kotta

HozzáfüzésekHozzáfűzések
Csak a latin ABC betűi, számok és az <i> <b> html kódok írhatóak be!
öt+2? (számmal)Az hol én elmegyek

Tipus: búcsúzó | Származási hely: Csík megye
Dalszöveg:
Az hol én elmegyek,
Még az fák is sírnak.
Gyenge ágairól
Levelek hullanak.

Sír az út előttem,
Bánkódik az ösvény,
Még az is azt mondja:
Áldjon meg az Isten!

Áldjon meg az Isten
Minden javaival,
Mint kerti violát
Drága illatokkal!
népdal kotta

HozzáfüzésekHozzáfűzések
Csak a latin ABC betűi, számok és az <i> <b> html kódok írhatóak be!
öt+2? (számmal)Az Isten áldása

Tipus: istenes
Dalszöveg:
Az Isten áldása,
Szálljon erre házra,
A benne lakosokat,
Indítsa vígságra.

Bor, búza, békesség
Bőven megteremjen,
Egy igazi szeretet
Mindig köztünk legyen.
népdal kotta

HozzáfüzésekHozzáfűzések
Csak a latin ABC betűi, számok és az <i> <b> html kódok írhatóak be!
öt+2? (számmal)Azért szeretek a falu végén lakni

Tipus: szerelmes | Származási hely: Szatmár megye
Dalszöveg:
Azért szeretek a falu végén lakni,
Oda jár a babám a lovát itatni,
Míg a lova iszik szabad beszélgetni,
Szabad a lányoknak egy pár csókot adni.

Fekete a kökény, fehér a virága,
Bort iszik a legény piros az orcája,
Azt hiszik a lányok, hogy pünkösdi rózsa,
Pedig a szerelem csókja ragyog rajta.

Szerelem, szerelem, átkozott szerelem,
Miért is nem terem az minden falevelen,
Minden falevelén a diófa tetején,
Hogy ne járjon annyit az a szegény legény.
népdal kotta

HozzáfüzésekHozzáfűzések
Csak a latin ABC betűi, számok és az <i> <b> html kódok írhatóak be!
öt+2? (számmal)Van ám még ennél jóval több népdal is!